Skip to content

O PROJEKTU

O PROJEKTU

CIlj INSPIRE US! je ustvariti ključno povezavo med notranjo motivacijo in ustvarjanjem podjetij. Namen projekta je, da bi ženske spodbudili v podjetnice, jim dali priložnost, da se usposobijo z najsodobnejšim znanjem v tem hitro spreminjajočem se svetu in jih motivirali, da prevzamejo tveganje, razvijejo lastne poslovne ideje in postanejo uspešnE podjetniCE "zmagovalke". Z uvedbo v miselnost "zmagovalca" projekt namerava pomagati ženskam, da postanejo močni "dejavniki" sprememb v drugih, da bi dosegli enakost med spoloma, in vzpodbudili samozaposlovanje. Z vrsto različnih testov, orodij in strokovnega znanja želi projekt ustvariti novo silo v tej ciljni skupini in ženskam pomagati doseči svoje cilje kot ustvarjalni, nadarjeni, usmerjeni in kvalificirani delavci.

Vsi rezultati so namenjeni krepitvi sposobnosti žensk, da razvijejo svojo sposobnost za podjetniške dejavnosti. Orodja, instrumenti in vsebine temeljijo na najnovejših inovativnih praksah. Tak pristop temelji na takojšnjih in hitrih informacijah, ki jih lahko podjetnice hitro porabijo; učne vsebine, ki temeljijo na vizualnih gradivih, kot so infografije ali videoposnetki; interaktivna platforma, ki združuje koncepte iger v procesu učenja in mobilni dostop, ki omogoča večjo prožnost v učnem procesu.

Pričakujemo, da bo projekt na nacionalni in evropski ravni pozitivno vplival na zainteresirane strani in na glavno ciljno skupino, ženske podjetnice.