Skip to content

Intelektualni rezultati

Cilj projekta je zagotoviti 4 ključnih intelektualnih rezultatov:

IO1: Matrika kompetenc (vodi partner ISOB).
 

Link 1Matrika kompetenc

IO2: Orodje za ocenjevanje sposobnosti kariere (PIA).

Link 1Orodje za ocenjevanje sposobnosti kariere
Link 2Survey

IO3: Razvoj INSPIRE US! Program podjetništva (GrantXpert)

Link 1Razvoj INSPIRE US! Program podjetništva

IO4: INSPIRE US! Knjižnica CaseVideos

Link 1 – InspireUs Project YouTube channel

Link 2 – CESIE YouTube channel

IO5: Spletna platforma za ženske podjetnice (STORYTELLME)

Link 1Spletna platforma za ženske podjetnice